Dokumenty

Statut Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej

statut s. 1

statut s. 2

statut s. 3

statut s. 4

Umowa w sprawie warunków oragnizacyjno-finansowych oraz programu działania instytucji kultury Dom Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków

umowa s.1

umowa s.2

umowa s.3

umowa s.4

umowa s.5

umowa s.6

umowa s.7