Zmarł Zbigniew Biaduń

z.biaduńZ głębokim żalem informujemy o śmierci Zbigniewa Biadunia byłego wieloletniego dyrektora Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Podczas swego bardzo bogatego życia ś.p. Zbigniew Biaduń ogromnie zasłużył się dla rozwoju nie tylko naszej placówki, ale i powiatu łukowskiego. Powszechnie znany był jako doskonały organizator, społecznik, inicjator wielu przedsięwzięć i osoba oddana swojej pracy.
Rodzinie i najbliższym zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Dyrektor i pracownicy

Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej