Wieczór autorski autorów „Ocalić od zapomnienia. Śladami ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r.”

plakat wieczór autorski
Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku realizacji zadania „Nasza mała – wielka historia. W poszukiwaniu śladów lokalnej przeszłości” w ramach Programu „Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 powstała publikacja pt.: „Ocalić od zapomnienia. Śladami ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r.”. Autorzy: Karol Ponikowski oraz Wojciech Szymaszek z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, przy współpracy młodzieży z lokalnych szkół stworzyli książkę, która ma na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym a szczególnie mieszkańcom Lubelszczyzny szlaku bojowego Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, która na naszej ziemi stoczyła ostatni regularny bój w kampanii polskiej 1939 r. To na polach Kocka, Serokomli, Woli Gułowskiej, Adamowa i Krzywdy rozegrał się ostatni akord kampanii.

Praca wychodzi naprzeciw rosnącej potrzebie poznania dziejów własnego narodu, ale również swojej „małej ojczyzny”. Naszym celem jest pokazanie przebiegu bitwy, losów żołnierzy i ludności cywilnej, naszym dziadków i babć, krewnych ii sąsiadów. W publikacji wykorzystaliśmy szereg relacji i wspomnień oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Zdajemy sobie sprawę, że wielokrotnie naznaczone są one subiektywizmem, upływem czasu i prostym ludzkim odbiorem dziejących się wokół rzeczy. W przypadkach sprawdzalnych w konfrontacji z innymi źródłami historycznymi, staraliśmy się to prostować. W naszej publikacji znajdziecie Państwo zarys dziejów SGO „Polesie” od powstania Grupy w Brześciu po kapitulację i ostatni akord – potyczkę w Kalinowym Dole. Jego centralną część stanowią relacje dotyczące 38 miejscowości w których pomiędzy 2 a 6 października 1939 r. rozegrała się bitwa. Działania toczyły się w nich z różnym natężeniem. Wiele miejsc, budynków, dróg wygląda dziś inaczej. Chcemy aby dzięki naszej publikacji postarali się Państwo je poznać, odkryć na nowo. Pragniemy aby zachęciła ona Państwa do odwiedzin: mogił, pomników, miejsc związanych z bojem czy Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, kultywującego pamięć o bohaterach tamtych dni, które jest wydawcą publikacji. Wierzymy, że wizyta w naszym Muzeum będzie atrakcyjną i ciekawą formą przekazu historycznego i wzbudzi dumę z naszej wielkiej i małej historii.