Widowisko obrzędowe „Przybyli ułani pod okienko”

widowisko 6 października

Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej zaprasza na widowisko obrzędowe „Przybyli ułani pod okienko”, które odbędzie się 1 września 2018 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Adamowie. Wydarzenie ma na celu uczczenie 100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej.

Poprzez nasze działania chcemy uczcić wszystkich, którzy swoim trudem krwią i życiem postawili fundamenty wolnej i niepodległej Ojczyzny.

Zapraszamy osoby w każdym wieku, tak aby tradycja i wartości patriotyczne były przekazywane kolejnym pokoleniom. Wydarzenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat tradycji, obrzędowości i historii społecznej. Międzypokoleniowy teatr przygotował widowisko w oparciu o zebrany przez siebie materiał źródłowy, które porusza temat folkloru ,życia codziennego i tradycji dawnej polskiej wsi południowego Podlasia.

Zadanie wykonane jest w ramach projektu „Nasza mała-wielka historia. W poszukiwaniu śladów lokalnej przeszłości” realizowany przez Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”