Uczniowie szukają lokalnych bohaterów. Muzeum partnerem kandydatów do XXIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży.

17858128_1796389840652406_66580163_n1 czerwca w gmachu polskiego parlamentu w Warszawie, już po raz 23 odbędzie się Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat XXIII sesji SDiM nawiązuje do uchwalonej przez Sejm RP w 2016 roku ustawy  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016 poz. 744). Na podstawie jej przepisów obowiązkiem władz samorządowych jest wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo ten ustrój propagujące. W tym celu dwoje kandydatów na młodzieżowych posłów z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie: Diana Grzechnik i Kacper Górka, rozpoczęli pracę historyczną i wcielili się w postać historyka- detektywa.Nasi uczniowie dokonali diagnozy nazw i ulic i miejsc pamięci na terenie gminy Adamów, z której jasno wynikało, że nie ma u nas miejsc o budzących kontrowersje historyczne nazwach. Rozpoczęli więc kolejne działania celem poszukiwania lokalnych bohaterów i potencjalnych patronów. Sprzymierzeńców Diana i Kacper znaleźli w naszych instytucjach począwszy od Urzędu Gminy w Adamowie, poprzez Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, Gminną Bibliotekę Publiczną w Adamowie, kończąc na Młodzieżowej Radzie Gminy i Towarzystwie Przyjaciół Woli Gułowskiej. Efektem tych działań było stworzenie 3 profilów historycznych, które zdaniem naszych uczniów winny zostać upamiętnione. Kandydaci podczas lekcji historii i godzin wychowawczych przedstawili stworzone sylwetki, z których młodzież za pomocą ankiety wybrała najgodniejszą upamiętnienia. Zdaniem naszych uczniów gminna droga nr 102730 Hordzieżka- Turzystwo winna nosić imię 60 Dywizji Piechoty Kobryń, wchodzącej w skład SGO „Polesie”. O swojej decyzji Kacper i Diana poinformowali również uczniów SP w Woli Gułowskiej, kiedy to podczas obchodów 76 rocznicy śmierci generała Kleeberga w Muzeum w Woli Gułowskiej, przedstawili sylwetkę żołnierzy płk. Eplera. Efektem prac naszych uczniów jest list petycja do Młodzieżowej Rady Gminy, która przejmie dalsze działania celem upamiętnienia lokalnego zbiorowego bohatera.