„Tradycje Wielkanocne na Sienkiewiczowskiej Ziemi”

28 marca 2015 r. Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej uczestniczył w organizowanym przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Regionalne w Łukowie spotkaniu „Tradycje Wielkanocne na Sienkiewiczowskiej Ziemi” w Woli Okrzejskiej. Podczas spotkania Dom Kultury posiadał swoje stoisko, na którym można było dostać bezpłatnie publikacje Domu Kultury.
Dyrektor Karol Ponikowski brał aktywny udział w spotkaniu, między innymi prowadząc konkurs zorganizowany przez organizatorów na Palmę Wielkanocną.
Dziękujemy za zaproszenie.

rękodzieło