SPOTKANIE WÓJTÓW POWIATU ŁUKOWSKIEGO W WOLI GUŁOWSKIEJ

905900_593293047475686_3057989301305373679_o_b

We wtorek 21 października w Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej odbyło się spotkanie wójtów, samorządowców, przedsiębiorców zrzeszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości”. Celem spotkania było wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021. Uczestnicy dyskutowali o podjęciu wspólnych inicjatyw, które zwiększą atrakcyjność powiatu łukowskiego w obszarze turystyki. W tym projekcie Gmina Adamów zajmuje miejsce szczególne, ze względu na atrakcyjność tego terenu pod względem turystycznym i przyrodniczym. Odpowiednia współpraca gmin i wyjście z ofertą, która odpowiada oczekiwaniom współczesnego turysty, może zapewnić sukces na tym polu. Szczególnie podkreślał to gospodarz wójt Sławomir Skwarek, który wspólnie z dyrektorem Domu Kultury oprowadzili gości po perełce turystycznej powiatu łukowskiego Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków.