Publikacja Towarzystwa Przyjaciół Woli Gułowskiej

Zachęcamy do zapoznania się z Kroniką realizacji projektu pn. „Historia i lokalne dziedzictwo szansą na aktywność mieszkańców w gminie Adamów”.
Jest to najnowsza broszura wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, opracowana przez Martę Domańską.
Projekt miał na celu upamiętnienie wydarzeń historycznych, które miały miejsce na terenie gminy Adamów, poprzez kultywowanie tożsamości narodowej i kulturowej.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
3 konkursy historyczne,
„wieczorek historyczny”,
obóz jeździecko – historyczny,
obóz kawaleryjski w Woli Gułowskiej.
W folderze znajdziemy krótki opis poszczególnych działań wraz ze zdjęciami ilustrującymi przebieg wydarzenia.
Bezpłatne egzemplarze Kroniki dostępne są w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

rewia 002