„POZNAĆ BOHATERA”

Szanowni Państwo, w ramach realizowanego przez Dom Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015″ w dniach 4-5 października w Woli Gułowskiej zostanie zrealizowane zadanie pn. „Poznać bohatera”. Pomysłodawcą inicjatywy jest Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej. Zadanie to przyczyniło się do zorganizowania w tych dniach zlotu szkół im. gen. Franciszka Kleeberga i SGO „Polesie”. Uczestnicy zlotu 4 października wezmą udział w uroczystych obchodach 76. Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r.. Natomiast na 5 października zaplanowano dla nich historyczną grę terenową pn. ” W ślad za bohaterami ostatniego rozkazu”. Miejscem gry będzie Wola Gułowska.gra