Pomnik ku czci ofiar hitlerowskiej masakry odsłonięty

12990942_658211827650474_7213750886447928555_nW niedzielę 17 kwietnia 2016 r. w miejscowości Zakępie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci 40 mieszkańców Zakępia zamordowanych w Józefowie Dużym 14 kwietnia 1940 roku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. kan. Stanisława Dzyra, ks. Henryka Domańskiego- proboszcza parafii Serokomla i ks. Piotra Orłowskiego sprawowaną w intencji 217 ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa . Po Eucharystii odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy. Uczestnicy wspólnie odśpiewali,, Mazurek Dąbrowskiego” oraz wysłuchali apelu pomordowanych odczytanego przez młodzież z miejscowej szkoły. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy dokonali: Krzysztof Szymanek – inicjator powstania pomnika, Marek i Tomasz Kalinowscy – wnukowie kierownika szkoły Józefa Kalinowskiego zamordowanego podczas pacyfikacji, Adam Basak – sołtys Zakępia, Tomasz Szymanek – radny gminy oraz wójt Sławomir Skwarek. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Henryk Domański. Wójt Sławomir Skwarek oraz Tadeusz Brzozowski przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego wygłosili uroczyste przemówienia nawiązując w nich do konieczności otwartego szerzenia prawdy historycznej. Ku czci poległym wieńce pod pomnikiem składali: w imieniu Rady Powiatu przewodniczący Tadeusz Brzozowski i radny Karol Ponikowski , delegacja Urzędu Gminy w Adamowie na czele z wójtem Sławomirem Skwarkiem, delegacja Urzędu Gminy Serokomla z wójtem Piotrem Chabrem , społeczeństwo Zakępia z sołtysem Adamem Basakiem i radnym Tomaszem Szymankiem, delegacja z Zespołu Szkół w w Woli Gułowskiej oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków. Wieńce składane były w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Adamowa i Ferdynandowa. Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zakępia oraz wystąpieniem ks. S. Dzyra, świadka II wojny światowej.
Organizatorami byli: Rada Sołecka z Zakępia na czele z sołtysem Adamem Basakiem i radnym Tomaszem Szymankiem, Urząd Gminy Adamów na czele z wójtem Sławomirem Skwarkiem, Stowarzyszenie Oświatowe Kaganek z dyrektor Elżbietą Gontarz oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków z dyrektorem Karolem Ponikowskim.

Zakępie 3 zakępie 2 zakępie1