„POLSKA TRADYCJA – WSPÓLNY CZAS”

Tradycją stało się, że
w niedzielę palmową nasza placówka wspólnie z Kołem Przyjaciół Tradycji „Szalinówka” organizuje uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Hordzieżce. W tym roku uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 9.30, odprawioną w tamtejszej malowniczej kaplicy. Nabożeństwo poprzedzone zostanie przemarszem z palmami (przygotowanymi na konkurs), spod budynku miejscowej szkoły. Uczestnicy uroczystości wysłuchają pasji, oraz wezmą udział w procesji. Po nabożeństwie w kaplicy wystawiona zostanie inscenizacjaobrzędowa „Niedziela Palmowa”, przygotowana, przez Międzypokoleniowy Zespół „Zawsze Razem” pod kierunkiem p. Zofii Kozłowskiej. Dalsza część uroczystości przeniesie się do szkoły w Hordzieżce, gdzie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na palmę wielkanocną, uczestnicy wysłuchają także programu muzycznego przygotowanego przez zespoły śpiewacze z terenu gminy Adamów. Obchody niedzieli palmowej zakończy wspólna degustacja tradycyjnych. potraw wielkanocnych