Polska tradycja – wspólny czas. Folklorowo w Hordzieżce

29 marca 2015 r. w Hordzieżce odbyła się impreza folklorystyczna pod hasłem „Polska tradycja – wspólny czas”, zorganizowana przez Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej oraz Koło Przyjaciół Tradycji „Szalinówka”.
Celem spotkania było pokazanie społeczności lokalnej możliwości spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie tradycji Wielkanocnych.

pod kaplicąUroczystość rozpoczęła się mszą św. w kaplicy w Hordzieżce, po której zespoły śpiewacze („Modry len” z Adamowa, „Polne kwiaty” z Woli Gułowskiej, „Szalinówki” z Hordzieżki oraz „Świderzanki” ze Świderek) wykonały koncert pieśni wielkopostnych. Następnie miał miejsce ceremonialny przemarsz z palmami do budynku szkoły w Hordzieżce, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.
Wszystkich zebranych, w imieniu organizatorów, przywitali: dyrektor Domu Kultury w Woli Gułowskiej – Karol Ponikowski oraz pani Iwona Cieślak – prezes Koła Przyjaciół Tradycji „Szalinówka”, która jak tradycja nakazuje, poczęstowała przybyłych gości święconych jajkiem. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: ks. kanonik Stanisław Dzyr, przedstawiciele Rady Gminy: Krystyna Bujak (przewodnicząca), Andrzej Cąkała (wiceprzewodniczący), Zdzisław Madej (wiceprzewodniczący), Jarosław Biaduń, Jadwiga Piszcz oraz Jadwiga Lipińska.
Na wstępie inicjatorzy imprezy przybliżyli zgromadzonym zwyczaje świąteczne oraz znaczenie i symbolikę palmy wielkanocnej. Następnie dyrektor Domu Kultury w Woli Gułowskiej zachęcił wszystkich do ucztowania przy wielkanocnym stole, którego widok cieszył oczy i zachęcał zapachami. Przysmaków było co niemiara.
Ważnym aspektem spotkania było kultywowanie zanikającej tradycji własnoręcznego wykonywania palmy, dlatego też nie mogło zabraknąć konkursu na palmę wielkanocną. Konkurs pt. „Rodzinna palma wielkanocna” został zorganizowany przez Dom Kultury w Woli Gułowskiej a jego założeniem było rodzinne,a także wewnątrzklasowe wykonanie palmy. Wspólna praca nad projektem dała możliwość zacieśnienia więzi rodzinnych oraz klasowych. Spośród ponad 30 prac jury zadecydowało o przyznaniu 3 miejsc na podium: I miejsce: mieszkańcy wsi Sobiska, II miejsce: rodzina Walaszków z Lipin, III miejsce: Zofia Kozłowska i Antonina Kozłowska oraz 9 wyróżnień. Laureaci otrzymali cenne nagrody, a każdy uczestnik konkursu dyplom. Największa ilość palm pochodziła od uczniów z Zespołu Szkół w Woli Gułowskiej.
Dodatkową atrakcją imprezy folklorystycznej w Hordzieżce był kiermasz ozdób świątecznych oraz zdobienie pisanek woskiem w wykonaniu pana Roberta Czerepińskiego.
Na koniec uroczystości dyrektor Domu Kultury w Woli Gułowskiej podziękował wszystkim przybyłym za aktywne uczestnictwo, a współorganizatorom za wkład w powodzenie imprezy oraz złożył wszystkim zgromadzonym życzenia wielkanocne.
Spotkanie to pokazało, że tradycyjne zwyczaje i obrzędy wielkanocne są w gminie Adamów ciągle żywe.