„Polska tradycja – wspólny czas” już za nami….

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.W Niedzielę Palmową w Hordzieżce odbyło się spotkanie miłośników tradycji pod hasłem „Polska tradycja – wspólny czas”, zorganizowane przez Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej oraz Koło Przyjaciół Tradycji „Szalinówka”. Celem spotkania było pokazanie społeczności lokalnej możliwości spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie tradycji Wielkanocnych. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kaplicy w Hordzieżce, po której zespół obrzędowy „Zawsze razem” wykonał widowisko pn. „Wielki Piątek” . Następnie miał miejsce ceremonialny przemarsz z palmami do budynku szkoły w Hordzieżce, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Wszystkich zebranych, w imieniu organizatorów, przywitali: dyrektor Domu Kultury w Woli Gułowskiej – Karol Ponikowski oraz pani Bożena Gajownik – przedstawiciel Koła Przyjaciół Tradycji „Szalinówka.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wójt gminy Adamów – Sławomir Skwarek, przedstawiciele Rady Gminy: Krystyna Bujak, Andrzej Cąkała, Zdzisław Madej, Jarosław Biaduń, Jadwiga Lipińska oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie – Iwona Adamska. Pani Krystyna Bujak jak tradycja nakazuje, poczęstowała przybyłych gości święconych jajkiem. W tym spotkaniu udział wzięły też organizacje kultywujące miejscowe tradycje: Koło Przyjaciół Tradycji „Szalinówka” z Hordzieżki, Stowarzyszenie „Modry Len” z Adamowa oraz zespół śpiewaczy „Polne Kwiaty” z Woli Gułowskiej. Ważnym aspektem spotkania było kultywowanie zanikającej tradycji własnoręcznego wykonywania palmy, dlatego też nie mogło zabraknąć konkursu na palmę wielkanocną. Konkurs pn. „Palma Wielkanocna” został zorganizowany przez Dom Kultury w Woli Gułowskiej a jego założeniem było propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Do udziału w konkursie obok wielu palm z naszej gminy, zgłoszone zostały także palmy z gminy Krzywda, Serokomla oraz Wojcieszków. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody oraz coś słodkiego. Po ogłoszeniu wyników Karol Ponikowski zaprosił wszystkich do ucztowania przy wielkanocnym stole, którego widok cieszył oczy i zachęcał zapachami. Przysmaków było co niemiara.
Spotkanie to pokazało, że tradycyjne zwyczaje i obrzędy wielkanocne są w gminie Adamów ciągle żywe.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Zdjęcie użytkownika Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.