Niedziela Palmowa w Hordzieżce

Hordzieżka 1Już po raz czwarty odbyły się w Hordzieżce szczególne obchody Niedzieli Palmowej. Uroczystość poprzedzona została konkursem na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.Przed mszą świętą mieszkańcy wsi, zespoły Modry Len z Adamowa, Polne Kwiaty z Woli Gułowskiej, Szalinówki z Hordzieżki, oraz osoby licznie przybyłe z terenu gminy Adamów i nie tylko, udali się w korowodzie z pięknymi palmami do kaplicy. Nabożeństwu przewodniczyli ks. kan. Stanisław Dzyr i ks. Tomasz Grochowski.

Podczas mszy świętej odbyła się uroczysta procesja i odczytanie Pasji. Po nabożeństwie w kaplicy Międzypokoleniowy Zespół Obrzędowy „Zawsze razem” z Woli Gułowskiej zaprezentował widowisko pt. „Niedziela Palmowa”, w którym aktorzy pod kierunkiem p. Zofii Kozłowskiej, przedstawili tradycyjną polską obrzędowość związaną z Wielkim Tygodniem. Następnie uczestnicy udali się do budynku miejscowej szkoły, gdzie rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą palmę. W kategorii szkolnej zwyciężyła palma Szkoły Podstawowej w Zakępiu, natomiast w kategorii rodzinnej pani Iwona Cieślak z Hordzieżki. Po raz pierwszy wręczono także nagrody w konkursie międzyprzedszkolnym. Za najokazalsze uznano palmy z Przedszkoli w Krzówce i Serokomli.Nagrody uczestnikom wręczyli: wójt Sławomir Skwarek, oraz prezydium rady gminy: Krystyna Bujak, Andrzej Cąkała i Zdzisław Madej. Uroczystości poprowadził dyrektor Domu Kultury Karol Ponikowski. Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział w tradycyjnym wielkanocnym poczęstunku. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem współorganizatorów Koła Przyjaciół Tradycji „Szalinówka” z Hordzieżki, za ogromny wkład i zaangażowanie w organizację imprezy, oraz zespołowi „Zawsze Razem” za piękną inscenizację.

Hordzieżka 2Hordzieżka 6Hordzieżka 5Hordzieżka 4Hordzieżka 3Hordzieżka 7Hordzieżka 8