Najnowsza publikacja Domu Kultury

Plener rzeźbiarski, stroje ludowe dłutem malowane to najnowsza publikacja Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej opracowana przez Agnieszkę Skwarek – Niewiarowską.
Broszura powstała w ramach projektu: Organizacja imprezy kulturalnej pn. „Stroje ludowe dłutem malowane”. Organizacja i przeprowadzenie pleneru rzeźbiarskiego, wystawy poplenerowej oraz wydanie albumu promocyjnego.


Folder został podzielony na dwie części, z czego pierwsza zatytułowana jest „O miejscu gdzie rzeźba wita turystów” i zawiera informacje ogólne o gminie Adamów oraz Domie Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, druga natomiast „O rzeźbie i rzeźbiarstwie” stanowi część opisową sztuki rzeźbiarstwa.
„Rozdział” opisowy otwiera informacja dotycząca rzeźbiarstwa, historii rzeźby ludowej na terenie gminy Adamów, a także dziejów szkółki rzeźbiarskiej, mieszczącej się w Domu Kultury, w Woli Gułowskiej.
W dalszej części mamy możliwość poznania bliżej lokalnych twórców rzeźby ludowej. Oprócz krótkiego życiorysu artysty, są też zdjęcia jego największych dzieł.
Następnie autorzy przeszli do opisu pleneru rzeźbiarskiego, który miał miejsce 6-12 października 2014 r.. Dzięki zdjęciom i charakterystykom czytelnik może dowiedzieć się jak wyglądały stroje ludowe: zamojski, podlaski (odmiana włodawska), nadbużański, hrubieszowsko – tomaszowski, biłgorajski, krzczonowski oraz łukowski.
Album stanowi wspaniałą promocję rzeźbiarstwa jako lokalnego waloru gminy Adamów, a także przyczynia się do promocji rękodzieła artystycznego.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się broszurą, którą można nabyć bezpłatnie w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

plener 004 (1)                                                                         plener 005