Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków odznaczone!

medal 007

Z wielką satysfakcją informujemy, że działalność naszej placówki jest dostrzegana w całym kraju. W ostatnich dniach na ręce Wójta Gminy Adamów Pana Sławomira Skwarka i Dyrektora Pana Karola Ponikowskiego, zostały przekazane medale z wyrazami szacunku i uznania od Prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. dr hab. Daniela Dudy, kapitana żeglugi wielkiej. Towarzystwo ma swoją siedzibę w Gdyni i zajmuje się nauką o żegludze i jej historii. Pan Profesor jest postacią niezwykle barwną. W 1955 został absolwentem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni . W 1965 uzyskał magisterium z zakresu ekonomii transportu morskiego, a w 1969 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W 1977 został profesorem nauk technicznych. Przez kilkanaście lat pracował w marynarce handlowej, dochodząc w 1963 do stopnia kapitana żeglugi wielkiej. Od 1977 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1999 został profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat był związany z gdyńską Wyższą Szkoła Morską, pełniąc funkcję m.in. dziekana Wydziału Nawigacyjnego, a w latach 1972–1981 rektora tej uczelni. Od 1990 związany z Akademią Marynarki Wojennej, będąc pełnomocnikiem rektora i szefem Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej.

Daniel Duda został także prezesem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Jest autorem licznych publikacji, w tym naukowych i marynistycznych, a także członkiem Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2013, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, za szczególne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie marynistyki, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Mieliśmy przyjemność gościć Pana Profesora kilkukrotnie, chociażby 4 października 2014 r. podczas uroczystości odsłonięcia nowej tablicy na mogile żołnierzy SGO „Polesie”
w Helenowie, gdzie uczestniczyliśmy w asyście żołnierzy Związku Piłsudczyków RP oraz Marynarki Wojennej.

Skąd związki z Wolą Gułowską? Otóż przypominamy, że w ostatniej bitwie udział wzięli marynarze z Flotylli Pińskiej, była to formacja rzeczna, która podczas działań wojny obronnej Polski 1939 r. walczyła pod generałem Kleebergiem. ( Żołnierze tej formacji spoczywają chociażby na cmentarzu wojennym w Helenowie)

Wyróżnienie to traktujemy jako wielki honor i mobilizację do dalszych działań. Dziękujemy.