Koncert Patriotyczny- Garwoliński Teatr Muzyczny „Od Czapy”

koncert 6 paździenika

 

Dom Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej zaprasza na Koncert Patriotyczny Garwolińskiego Teatru Muzycznego „Od Czapy”.

Wszystko – czyli Garwoliński Teatr Muzyczny Od Czapy zrodził się z pasji do piosenki w dawnym stylu, gdzie równo ważne są tekst i muzyka, z zamiłowania młodych ludzi do śpiewania. Zaczęło się od Juliana Czaporowskiego, świetnego akompaniatora, pianisty i akordeonisty, który w ognisku muzycznym rozpalał młodzieńcze serca do muzyki i piosenek z dawnych lat. W ślad za tym Anna Żochowska wraz z Anną Rygier założyły Fundację Sztafeta (2012 r.).Teatr „Od Czapy” tworzy spektakle muzyczno-słowne z repertuarem powstańczym i piosenek żołnierzy niezłomnych.


Kluczową osobą w teatrze jest Julian Czaporowski – prowadzący od lat ognisko muzyczne w CSiK. Zespół grupuje ludzi młodych, bardzo młodych i wiecznie młodych. Do tych ostatnich należą, oprócz wspomnianego już Mistrza Czaporowskiego, Małgorzata Godlewska, przygotowująca solistów wokalnie, dbająca o scenografię Regina Jurkowska-Siwecka, o oprawę taneczną Anetta Masolak-Banowska i Anna Żochowska, autorka scenariuszy i reżyser.

Grupa rozrasta się, każdy członek zespołu jest zarazem solistą. Do teatralnej rodziny należą 6-letnie dzieci, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, studenci, ale także ci, którzy pracują, a nawet założyli już własne rodziny.

Poprzez nasze działania chcemy uczcić wszystkich, którzy swoim trudem krwią i życiem postawili fundamenty wolnej i niepodległej Ojczyzny.

Zapraszamy osoby w każdym wieku, tak aby tradycja i wartości patriotyczne były przekazywane kolejnym pokoleniom.

Zadanie wykonano w dzięki projektowi „Nasza mała-wielka historia. W poszukiwaniu śladów lokalnej przeszłości”, który realizowany przez Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”