GMINA ADAMÓW PAMIĘTA! Obchody 76. Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 roku

rocznica_bitwy_1b76 lat temu rozegrała się ostatnia bitwa obronna Polskiego Września 1939 roku. Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga walczyła na polach pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską. Apogeum tej bitwy przypadło na 5 października 1939 r. w pobliżu klasztoru karmelitów w Woli Gułowskiej.Dla upamiętnienia tych wydarzeń od 2 do 4 października br. na terenie gminy Adamów miały miejsce obchody 76. Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 roku.

Od 2 do 4 października na terenie Woli Gułowskiej odbywały się II Manewry Kawalerii Ochotniczej z całej Polski. Ułani ochotnicy i strzelcy konni ubrani w mundury z epoki ćwiczyli m.in. musztrę konną i władanie białą bronią.
Natomiast w sobotę 3 października o godz. 15.00 w miejscowości Adamów na ul. Kleeberga Kompania Reprezentacyjna 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wykonała dla mieszkańców gminy Adamów i nie tylko musztrę paradną. Pokaz musztry przez żołnierzy wzbudził wśród zgromadzonych na ul. Kleeberga duże zainteresowanie o czym świadczyła frekwencja. Gościem specjalnym, który przybył aż z samego Londynu aby oddać hołd poległym podczas walk stoczonych na tych ziemiach w 1939 roku był ppłk Zbigniew Makowiecki, Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii. Oficer jest najwyższym rangą i jednym z ostatnich żołnierzy SGO „Polesie”, który swój szlak bojowy zakończył 6 października walcząc ze swoim 3 Pułkiem Strzelców Konnych pod Kalinowym Dołem. Pomimo przeżytych już 99 lat, pan Pułkownik był w dobrej formie i inspekcjonował poszczególne wydarzenia związane z obchodami. Na pokaz musztry do Adamowa przybył również prawnuk gen. Franciszka Kleeberga – Michał Rohde – pułkownik Wojska Polskiego. Również w sobotę odbył się Apel Poległych, przy grobie poległych żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych we wspomnianym Kalinowym Dole. Uroczystość tę poprowadzili przybyli kawalerzyści na czele z rotmistrzem Dariuszem Waligórskim. W apelu uczestniczyła okoliczna młodzież oraz mieszkańcy gminy Adamów i gmin ościennych. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć również żołnierzy Kompania Reprezentacyjna 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy oddali hołd poległym poprzez wystrzał salw honorowych. Na wieczorny capstrzyk przybyli również: ppłk Zbigniew Makowiecki, Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek, Przedstawiciele Rady Gminy Adamów – Krystyna Bujak, Andrzej Cąkała, Wicestarosta – Włodzimierz Wolski, Dyrektor Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej – Karol Ponikowski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli Gułowskiej – Iwona Adamska, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. F. Kleeberga – Przemysław Sala, którzy przy grobie poległych żołnierzy zapalili znicze i złożyli wiązanki. Pomimo wieczornej pory dnia chętnych do oddania hołdu poległym nie brakowało.
Następnym, a zarazem ostatnim dniem uroczystości była niedziela 4 października, która rozpoczęła się o godz.10.30 uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Gułowskiej Patronki Żołnierzy Września. Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz uczestników obchodów w asyście Orkiestry Wojskowej z Dęblina, Kompania Reprezentacyjna 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Kawalerii Ochotniczej na cmentarz w Turzystwie, gdzie spoczywają żołnierze SGO „Polesie”. W tym miejscu u stóp pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy SGO Polesie odbył się apel poległych i złożenie wiązanek przez: ppłk Zbigniew Makowiecki z kawalerzystami, przedstawicieli Kompani Reprezentacyjnej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Wójta Gminy Adamów, Wicestarostę łukowskiego, Sekretarza Powiatu, Przedstawicieli Rady Gminy Adamów, dyrektora Domu Kultury w Woli Gułowskiej, Stowarzyszenie Czynu Bojowego Kleeberczyków , Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, Związek Piłsudczyków RP oraz dyrektora Zespołu Szkół im. gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej. Kompania reprezentacyjna oddała salwy honorowe podczas uroczystości na cmentarzu. Kolejnym elementem programu tego dnia o godz. 14.00 była musztra paradna za klasztorem w Woli Gułowskiej w wykonaniu Kompani Reprezentacyjnej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Po musztrze miały miejsce wyścigi konne na błoniach za klasztorem, które wzbudziły w przybyłej na nie publiczności duże emocje i wypadły bardzo okazale. Wyścigi były jedynie początkiem pokazów kawalerii ochotniczej tego dnia, a zarazem wstępem do ważnego wydarzenia na terenie gminy Adamów, którym była Rewia Kawalerii Ochotniczej. Rewia rozpoczęła się po uroczystej dekoracji oraz wręczeniu nagród zwycięzcom zawodów jeździeckich przez Wójta Gminy Adamów. Podczas rewii Kawaleria Ochotnicza zaprezentowała zgromadzonej na błoniach publiczności swoje umiejętności jeździeckie wraz z pokazem działań obronnych z białą bronią na współczesnym polu walki. Uczestnicy rewii byli zachwyceni pokazem kawalerzystów, o czym świadczyły częste brawa. Przybyli na uroczystości żołnierze Batalionu Dowodzenia 15 GBZ na czele z dowódcą batalionu panem ppłk Andrzejem Gładyszem, uświetnili swoją asystą wojskową przeprowadzone uroczystości. Po pokazach Kawalerii Ochotniczej nadszedł czas na dalszą część programu przewidzianą tego dnia przez organizatorów, która miała miejsce w Domu Kultury w Woli Gułowskiej. O godz. 18.00 na scenie widowiskowej Domu Kultury wystąpił gościnie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, którym publiczność była zachwycona. Po ich występie ostatnim elementem obchodów był koncert patriotyczny w wykonaniu Kuby Michalskiego, który zaprezentował zgromadzonej w Domu Kultury publiczności utwory Jacka Kaczmarskiego.
Dni w których przebiegały obchody były wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu, a jednocześnie uczczeniem pamięci poległych bohaterów oraz okazją do poznania ciekawych ludzi i ich pasji.
Organizatorami tych wydarzeń byli : Szwadron Toporzysko za czele z Dariuszem Waligórskim, dyrektor Domu Kultury -Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej – Karol Ponikowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli Gułowskiej – Iwona Adamska. Głównym partnerem wydarzenia był Totalizator Sportowy. Patronat nad obchodami objął Sławomir Skwarek – Wójt Gminy Adamów.