GEN. JAROSŁAW GROMADZIŃSKI- PIERWSZY HONOROWY OBYWATEL GMINY ADAMÓW

DSC_04918 listopada w Domu Kultury- Pomniku Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której gen. Jarosław Gromadziński otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Adamów.
Uchwałę w sprawie przyznania tegoż tytułu przyjęła Rada Gminy – na wniosek wójta Karola Ponikowskiego. Podczas uroczystości radni pogratulowali również posłowi Sławomirowi Skwarkowi reelekcji i uzyskanego mandatu Posła IX kadencji. . Za zasługi dla Federacji Kawalerii Ochotniczej RP obecni na spotkaniu kawalerzyści rotmistrz Dariusz Waligórski i rotmistrz Jan Urban srebrnym medalem  odznaczyli  wójta Karola Ponikowskiego, posła Sławomira Skwarka oraz ojca Janusza Bębnika, brązowym dyrektor Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej Iwonę Adamską. Na koniec dla zebranych wystąpił zespół Carmina ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie. W spotkaniu uczestniczyli także radny województwa Ryszard Szczygieł, starosta Dariusz Szustek, członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Wolski, sekretarz powiatu Jerzy Siwiec, a także duchowni, radni, sołtysi i dyrektorzy jednostek z terenu gminy.
Przypominamy, że Honorowy Obywatel Gminy Adamów gen. Jarosław Gromadziński urodził się 20 stycznia 1971 r. w Górze w województwie dolnośląskim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. 29 listopada 2016 otrzymał stopień generała brygady. W dniu 7 listopada 2018 został mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka na stopień generała dywizji. Akt mianowania odebrał 10 listopada 2018 r. 2 maja 2016 r. został przez Ministra Obrony Narodowej wyznaczony na dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, której Batalion Dowodzenia nosi imię Pułku 3 Strzelców Konnych, jednej z formacji wchodzącej w skład SGO „Polesie”. Fakt ten doprowadził do szczególnego związania się Generała z gminą Adamów. Dzięki współpracy z podległą mu jednostką udało się zorganizować szereg wydarzeń, które promowały zarówno naszą gminę jak i Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. W 2016 r. w Woli Gułowskiej nadano sztandar wspomnianemu Batalionowi Dowodzenia, w 2017 r. zorganizowany został Piknik Wojsk NATO z udziałem Batalionowej Grupy Bojowej w skład której wchodzą wojska polskie, amerykańskie, brytyjskie, chorwackie i rumuńskie. Jednym z głównych inicjatorów tych wydarzeń był Pan Generał. W 2018 r. już jako dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach również czynnie uczestniczył w uroczystościach rocznicowych w Kalinowym Dole, Turzystwie i Woli Gułowskiej. Chcąc podnieść rangę i upamiętnić bohaterów SGO „Polesie” i ich dowódcy generała Kleeberga podjął starania o nadanie imienia 19 Brygadzie Zmechanizowanej z Lublina, co ostatecznie udało się osiągnąć we wrześniu tego roku. Decyzją MON, 19 BZ otrzymała imię gen. Franciszka Kleeberga i przyjęła tradycje SGO „Polesie”. Pan Generał Gromadziński wszędzie podkreślał rolę jaką w ostatniej bitwie kampanii polskiej odegrały ziemie dzisiejszej gminy Adamów oraz rolę jaką spełnia ona we współczesnym kultywowaniu historii, tradycji i wartości patriotycznych wyznawanych przez bohaterów sprzed 80 lat. Jego inicjatywa sprawiła, że organizowane przez nas uroczystości kleeberczykowskie przybrały nie spotykaną dotąd skalę i atrakcyjność, a właśnie nasza gmina zgodnie z prawdą historyczną, zaczęła się kojarzyć z tamtą bitwą. Pan Generał pomaga w realizacji licznych projektów w naszej gminie i mocno przyczynia się do propagowania jej pozytywnego wizerunku w kraju i zagranicą. Współpraca gminy, pułków kawaleryjskich i wojska dzięki przychylności Generała zaowocowała powstaniem filmu „Ostatni bój”.

 

Zdjęcia : kpt. Przemysław Lipczyński

DSC_0364 DSC_0402 DSC_0434 DSC_0443 DSC_0445 DSC_0457 DSC_0478 DSC_0523 DSC_0553 DSC_0557 DSC_0561 DSC_0564 DSC_0571 DSC_0579 DSC_0585 DSC_0593 DSC_0601 DSC_0619