film dokumentalny – Kleeberg odszedł…Kleeberczycy zostali”

Uprzejmie informujemy, że dziś (01.06.2015r.) o godz. 23:40 TVP Historia wyemituje film dokumentalny „Kleeberg odszedł… Kleeberczycy zostali” w reżyserii Mirosława Gronowskiego.
Film ten prezentuje dwie zasadnicze warstwy.
Pierwsza z tych warstw to „dziś” – przedstawiająca cykl różnych działań, które napełniają pamięć o czynach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” nowymi treściami.
Natomiast warstwa druga to „wrzesień” – szkicuje ona szczególne epizody niezwykłej „kampanii po kampanii”. Trzecia tzw. pośrednia warstwa, pokazuje jak w czasach PRL-u historię Kleeberga i jego żołnierzy próbowano zatrzeć, zakłamać czy też zmarginalizować, oraz jak niezwykły był opór zarówno byłych podkomendnych generała, jak i mieszkańców Podlasia.
Zachęcamy do obejrzenia.
Powtórka jutro (02.06.2015r.) o godz. 13:20.