Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 – „Folklor łączy pokolenia”

10b

8 września br. w ramach realizowanego przez Dom Kultury w Woli Gułowskiej projektu pn. „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015 zrealizowano jedną z pięciu inicjatyw społecznych „Folklor łączy pokolenia”. Inicjatywa ta została zgłoszona przez p. Alinę Górczyńską podczas ogłoszonego przez Dom Kultury w Woli Gułowskiej konkursu na Inicjatywy Społeczne. W ramach tego działania 8 września w Domu Kultury w Woli Gułowskiej miało miejsce spotkanie w ramach którego odbyły się warsztaty bibuł karskie, mini kurs kulinarny oraz zabawa ludowa przy muzyce zespołu ludowego „Modry len” z Adamowa. Spotkanie to o godz. 16.00 otworzył Karol Ponikowski –dyrektor Domu Kultury wraz ze Sławomirem Skwarkiem – Wójtem Gminy Adamów. Po uroczystym otwarciu zespół „Modry len” podarował Sławomirowi Skwarkowi chlebek dożynkowy, który został jak sam wójt stwierdził sprawiedliwie przez niego rozdzielony wśród uczestników spotkania.