Anielskie śpiewanie 2017 r.

anielskie 28 stycznia 2017 r. od godz. 10 w Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, odbędzie się VIII edycja konkursu i przegląd kolęd i pastorałek „Anielskie Spiewanie”. Do zbliżającej się edycji zapraszamy dzieci i młodzież, solistów oraz zespoły z przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-III i IV- VI) oraz gimnazjów. Uczestnictwo w konkursie i przeglądzie należy zgłaszać pomiędzy 5 a 22 grudnia na adres mailowy: muzeum@kleeberczycy.pl, lub pod numerami telefonów 25 755 0215, 500 229 774. Szczegóły dostępne są w zamieszczonym regulaminie.

Regulamin Anielskie spiewanie 2017 r. (cz1) Regulamin Anielskie śpiewanie 2017 r. (cz.2)

UWAGA!!!

W odróżnieniu do poprzednich edycji nastąpiły zmiany w regulaminie:

pkt. 3- Każdy z wykonawców (solista lub zespół) wykonuje tylko jeden utwór. Maksymalny czas występu – 3 minuty.

pkt. 6- Spośród uczestników występujących w kategorii przedszkole: soliści oraz zespoły Jury nie wyłoni zwycięzców. Występy w tych kategoriach będą miały charakter przeglądu.