cmentarz_kc

Cmentarz Wojskowy w Kocku

Cmentarz Wojskowy w Kocku

Spoczywa na nim dowódca SGO „Polesie” Generał Brygady Franciszek Kleeberg oraz jego 81 żołnierzy, którzy polegli w walkach 2-3 października 1939 r. Generał zmarł 5 kwietnia 1941 r. w Weisser Hirsch. Jego prochy sprowadzono do Kocka 5 października 1969 r. i złożono na cmentarzu wojennym.