cmentarz_ad

Cmentarz w Adamowie

Cmentarz w Adamowie

Grób 32 żołnierzy SGO „Polesie” (w tym 10 nieznanych z nazwiska), poległych w dniach 4-5 października 1939 r. w Adamowie.